Zaufanie jest fundamentem sukcesu biznesowego. W Kuźni koncentrujemy się na potrzebach interesariuszy, budujemy relacje oparte na wzajemnym szacunku i wspieramy cele naszych partnerów.

Nasz wpływ

Tworzymy wartość.

Pomagamy naszym interesariuszom osiągać ich cele.

Pracownicy

Przyciągamy i rozwijamy talenty, wspierając poczucie sensu i celu w pracy. Dbamy o dobrostan pracowników, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz równość, różnorodność i inkluzywność.

Klienci

Stawiamy na klientocentryczność i orientację na wyniki. Oferujemy spersonalizowane i zintegrowane usługi, które łączą doradztwo ESG z innowacyjnymi strategiami komunikacji, dążąc do bycia liderem w tej dziedzinie.

Właściciele

Skupiamy się na rozwoju agencji i budowaniu jej reputacji jako zaufanego partnera. Nie ograniczamy się do prostego wykonywania zadań. Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań, które mają realną wartość i wspierają naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych.

Społeczeństwo

Inspirujemy naszych interesariuszy do minimalizowania negatywnego wpływu i kreowania pozytywnych zmian. Naszym celem jest wzmacnianie zaufania społecznego i kształtowanie pozytywnego wizerunku branży.

Partnerzy

Angażujemy się w wymianę wiedzy i tworzenie partnerstw, które umożliwiają osiąganie celów biznesowych i społecznych.

Wzmacniamy wartości.

Tworzymy otwarte i wspierające środowisko pracy sprzyjające rozwojowi i budowaniu relacji.

Empatia

U nas każdy może być sobą. Cenimy empatię, ponieważ każdy głos jest istotny, a każda perspektywa wnosi cenną wartość. Jesteśmy różni, ale to właśnie te różnice sprawiają, że razem możemy osiągnąć więcej. Nasze biuro to nie tylko miejsce pracy, ale przede wszystkim przestrzeń, gdzie budują się długotrwałe relacje.

Odpowiedzialność

Przekuwamy słowa w czyny i działamy zgodnie z dewizą „Mówimy to, co robimy i robimy to, co mówimy”. Uważamy, że społeczeństwo potrzebuje więcej odpowiedzialności. To nasz wewnętrzny kompas, który kieruje każdym naszym krokiem i powód, dla którego każdego dnia z radością wstajemy do pracy.

Innowacyjność

Jesteśmy inkubatorem innowacji i źródłem inspiracji. Cenimy ciekawość, zachęcamy do kwestionowania status quo, przełamujemy bariery i stale poszerzamy horyzonty.

Zwinność

Jesteśmy elastyczni i proaktywni. Szybko reagujemy na nowe wyzwania. Staramy się przewidywać potrzeby naszych partnerów i tworzyć skuteczne rozwiązania. Wierzymy, że zdolność do adaptacji stanowi klucz do sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Rozwój

Pomagamy rozwinąć skrzydła. Wierzymy, że prawdziwy postęp zaczyna się od nas samych. Dzięki nieustannemu doskonaleniu się jesteśmy w stanie efektywnie wspierać partnerów i tworzyć wartość dla naszych interesariuszy. Pragniemy, aby Kuźnia była miejscem, gdzie każda osoba ma możliwość rozwoju i poczucie, że jej praca ma sens.

Nasza odpowiedzialność

Mapa istotności

Nasze priorytety

Etyka Biznesu i Odpowiedzialna Komunikacja

Kładziemy nacisk na integralność, uczciwość i transparentność we wszystkim, co robimy. Naszym celem jest wspieranie partnerów w tworzeniu przekonujących narracji, popartych solidnymi dowodami. Dzięki temu budujemy społeczne zaufanie i wzmacniamy pozytywny wizerunek naszej branży.

Purpose + Profit

Tworzymy strategie łączące wyższy cel z zyskiem. Promujemy modele biznesowe, które odpowiadają na wyzwania społeczno-środowiskowe i zapewniają rentowność. Inspirujemy liderów do innowacji, które skalują ich pozytywny wpływ. Dzięki naszemu oddziaływaniu na decydentów nie tylko zwiększamy zasięg ich wpływu, ale także nasz własny.

Dobrostan i Jakość Życia

Wierzymy, że zdrowie i dobrostan są fundamentem rozwoju społeczno-gospodarczego. Inspirujemy do wprowadzania pozytywnych zmian, które poprawiają samopoczucie i zwiększają zadowolenie z życia i pracy. Wspieramy inicjatywy i rozwiązania sprzyjające zdrowiu, dobrostanowi oraz zrównoważonemu rozwojowi.

Liderzy

Rafał

Pandemia i konflikt na Ukrainie przewartościowały życie wielu osób, w tym moje. W tych trudnych czasach pomoc innym dawała mi poczucie, że robię coś istotnego. Dzięki studiom na uniwersytetach Oxford i Cambridge odkryłem, że dążenie do zysku można połączyć z odpowiedzialnym podejściem do biznesu. Teraz, korzystając z mojego ponad 20-letniego doświadczenia we współpracy z liderami rynku, pomagam partnerom dostosowywać najlepsze globalne praktyki do lokalnych potrzeb.

Magda   

Wierzę, że sposób, w jaki się komunikujemy, może zmieniać świat na lepsze. Otwarta komunikacja pobudza kreatywność, a najlepsze wyniki osiąga się poprzez dialog i współpracę. Angażuję się w projekty wolontariackie, wierząc w zasadę, że „dobro wraca”. Studiowałam na warszawskiej ASP, a doświadczenie zdobywałam w międzynarodowych agencjach. Od 15 lat jestem związana z Kuźnią, gdzie pomagam partnerom agencji angażować interesariuszy i wywierać pozytywny wpływ na biznes, ludzi i świat.